Kalhygge

3 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 3 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 53067-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun