Kalhygge

1 hektar i Håbo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 juni 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Håbo kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23250-2022

Anmälningsdatum

2022-06-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun