Kalhygge

3 hektar i Håbo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 3 hektar i Håbo kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Övergran socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett flertal kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker, lägenhetsbebyggelse och färdväg att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30356-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun