Kalhygge

40 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 40 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Älvkarleby socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett flertal kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker, lägenhetsbebyggelse och husgrund, historisk tid att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23303-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

40 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

40 Ha

Averkat

0 Ha