Kalhygge

5 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 maj 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 19501-2023

Anmälningsdatum

2023-05-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha