Kalhygge

0 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 februari 2023 avseende ett område på totalt 0 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 7890-2023

Anmälningsdatum

2023-02-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha