Kalhygge

2 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 juni 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25479-2022

Anmälningsdatum

2022-06-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha