Kalhygge

1 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 1 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Össeby-Garn socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns grav- och boplatsområde att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21522-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha