Kalhygge

2 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 november 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 54056-2022

Anmälningsdatum

2022-11-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun