Kalhygge

7 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 oktober 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 48658-2022

Anmälningsdatum

2022-10-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun