Kalhygge

6 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 mars 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Ingarö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gravfält att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3057-2022

Anmälningsdatum

2022-03-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun