Kalhygge

0 hektar i Upplands Väsby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 juli 2023 avseende ett område på totalt 0 hektar i Upplands Väsby kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31120-2023

Anmälningsdatum

2023-07-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha