Kalhygge

9 hektar i Upplands Väsby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Upplands Väsby kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Hammarby socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker, fornlämningsliknande lämning, stensättning, röse och hägnad att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1060-2022

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha