Kalhygge

1 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 maj 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21659-2023

Anmälningsdatum

2023-05-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha