Kalhygge

16 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 januari 2023 avseende ett område på totalt 16 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Västra Ryd socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 4152-2023

Anmälningsdatum

2023-01-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

16 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

16 Ha

Averkat

0 Ha