Kalhygge

11 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 april 2022 avseende ett område på totalt 11 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 14713-2022

Anmälningsdatum

2022-04-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

11 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

11 Ha

Averkat

0 Ha