Kalhygge

5 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 juli 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31743-2023

Anmälningsdatum

2023-07-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha