Kalhygge

25 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 september 2022 avseende ett område på totalt 25 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Ytterenhörna socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns lägenhetsbebyggelse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38452-2022

Anmälningsdatum

2022-09-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

25 Ha

Föryngring

25 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha