Kalhygge

5 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 mars 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Ytterjärna socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gravfält att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1939-2022

Anmälningsdatum

2022-03-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha