Kalhygge

17 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 mars 2022 avseende ett område på totalt 17 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 10059-2022

Anmälningsdatum

2022-03-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

17 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

17 Ha

Averkat

0 Ha