Kalhygge

9 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 mars 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 6846-2022

Anmälningsdatum

2022-03-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

9 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha