Kalhygge

10 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 10 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 15609-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha