Kalhygge

20 hektar i Nynäshamn

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 20 hektar i Nynäshamn kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Sorunda socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns gravfält, grav markerad av sten/block och stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 559-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

20 Ha

Föryngring

20 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha