Kalhygge

7 hektar i Haninge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 februari 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Haninge kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Österhaninge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hällristning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 6646-2023

Anmälningsdatum

2023-02-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun