Kalhygge

5 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 februari 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 8216-2023

Anmälningsdatum

2023-02-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun