Kalhygge

1 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 april 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 16242-2022

Anmälningsdatum

2022-04-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun