Kalhygge

3 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 september 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38543-2022

Anmälningsdatum

2022-09-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun