Kalhygge

8 hektar i Botkyrka

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 8 hektar i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Grödinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns grav - uppgift om typ saknas, gravfält, kolningsanläggning och färdväg att ta hänsyn till.

Två av dessa lämningar blivit fullständigt undersökta.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49777-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

8 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun