Kalhygge

2 hektar i Österåker

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 april 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Österåker kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17614-2023

Anmälningsdatum

2023-04-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha