Kalhygge

6 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 december 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 62561-2022

Anmälningsdatum

2022-12-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

6 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha