Kalhygge

12 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 december 2022 avseende ett område på totalt 12 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 61112-2022

Anmälningsdatum

2022-12-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

12 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha