Kalhygge

4 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 september 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Älghult socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns blästbrukslämning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41656-2022

Anmälningsdatum

2022-09-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha