Kalhygge

4 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 mars 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 13884-2022

Anmälningsdatum

2022-03-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha