Kalhygge

3 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 3 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Åseda socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett par kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker och husgrund, historisk tid att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 37743-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha