Kalhygge

1 hektar i Lessebo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 oktober 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Lessebo kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Hovmantorp socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 45975-2022

Anmälningsdatum

2022-10-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun