Kalhygge

1 hektar i Lessebo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 augusti 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Lessebo kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 34937-2022

Anmälningsdatum

2022-08-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun