Kalhygge

5 hektar i Lessebo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 juni 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Lessebo kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 27191-2022

Anmälningsdatum

2022-06-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun