Kalhygge

7 hektar i Lessebo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 7 hektar i Lessebo kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Hovmantorp socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker, område med skogsbrukslämningar och kolningsanläggning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 22650-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun