Kalhygge

5 hektar i Vetlanda

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 5 hektar i Vetlanda kommun, Jönköpings län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Myresjö socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett par kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns lägenhetsbebyggelse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30995-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun