Kalhygge

16 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 oktober 2022 avseende ett område på totalt 16 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 45525-2022

Anmälningsdatum

2022-10-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

16 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun