Kalhygge

3 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 september 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Värnamo socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gravfält att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 40486-2022

Anmälningsdatum

2022-09-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun