Kalhygge

3 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 18 maj 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 20199-2022

Anmälningsdatum

2022-05-18

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun