Kalhygge

1 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 maj 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Rydaholm socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17856-2022

Anmälningsdatum

2022-05-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun