Kalhygge

10 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 10 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 72729-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

10 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun