Kalhygge

17 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 17 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 15596-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

17 Ha

Föryngring

17 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun