Kalhygge

1 hektar i Tranås

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 mars 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Tranås kommun, Jönköpings län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Linderås socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns område med fossil åkermark att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 11630-2023

Anmälningsdatum

2023-03-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun