Kalhygge

2 hektar i Tranås

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 oktober 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Tranås kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 47310-2022

Anmälningsdatum

2022-10-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun