Kalhygge

14 hektar i Tranås

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 maj 2022 avseende ett område på totalt 14 hektar i Tranås kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 20643-2022

Anmälningsdatum

2022-05-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

14 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

11 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun