Kalhygge

3 hektar i Tranås

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 maj 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Tranås kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 19129-2022

Anmälningsdatum

2022-05-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun