Kalhygge

1 hektar i Tranås

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Tranås kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 67418-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun